پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

برای همسرم

    اگر دریای دل آبی ست                                           تویی فانوس زیبایش اگر آیینه یک دنیاست                                               تویی معنای دنیایش    
/ 5 نظر / 21 بازدید