کیک فنجونی و دسر لیمویی مامان معصوم پز

کیک فنجونی

 

کیک فنجونی

 

دسر لیمویی

 

اینا رو خواهرم پخته به قول آقا نیما مامان مشوم:)

از خود راضی

/ 6 نظر / 42 بازدید
نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))

نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))

نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))

پریسا

به به مثل همیشه عالی نه فقط شما نیستید که هنر مندین این تو خون تون جریان داره

مامان مریم

آفرین به خانواده هنرمند خیلی خیلی عالی شده نوش جونتون [قلب]