گیاهان آپارتمانی

نور مناسب

 نور مورد استفاده گیاهان آپارتمانی نور غیر مستقیم می باشد. عامل نور در گیاهان آپارتمانی از همه مهمتر است. 

بنژ آمین ابلق ، کورتونها ، حسن یوسف ها ، برگ انجیر ها، و انواع پیچکهای ابلق به نور آفتاب فیلتر شده کافی ویا نور درخشانی که از دیوارهای با رنگ روشن انعکاس می یابند نیاز دارند.

انواع پیچکهای سبز در مکانهای سایه روشن ویا نوری که از پرده های نازک ساطع می شود به رویش خود ادامه می دهند .  

آگلونماها و سانسواریاها با نور کم هم ساز گار هستند ودر تابش غیر مستقیم نوری که از پنجره ها می تابد و روشنی نقریبا بیشتر از تاریکی است به حیات خود ادامه می دهند.

چگونه در می یابیم که گیاه ما از نور کافی بر خودار است

 

چنانچه فواصل برگهایی که تازه روییده اند بیشتر از فواصل برگهای کهنه و برگهای جدید نیز کوچکتر باشد مشخص می شود که گیاه از کمبود نور رنج می برد.

اگر گیاهان ابلق نظیر کورتن یا پتوس ابلق تغییر رنگگ پیدا کرده وبرگهایش کاملا سبز گشته مسلم است که نور کافی به گیاه نرسیده وبایستی آن را در محل پر نوری قرار دهید.

چنانچه گیاه در ساعات گرم روز یعنی بین ساعات ده تا شانزده حالت پژ مردگی پیدا کرده ، برگها ابتدا به رنگ زرد و سپس به رنگ قهوه ای تغییر رنگ پیدا کرده مطمئن باشید که از نور زیاد رنج می برد .

اصولا نور مستقیم برای گیاهان آپارتمانی مضر می باشد ونباید نور آفتاب مستقیما از پشت پنجره به آن ها بتابد .بهتر است نور از پرده کر کره ی نیمه باز ویا پرده توری عبور نموده وبه اصطلاح فیلتره شده باشد.

 

آبیاری گیاهان آپارتمانی

-         در هنگام آبیاری دقت نمایید از آبی که سرد نبوده و دمای آن با درجه حرارت اتاق یکسان و کلر آن نیز خارج شده باشد استفاده نمایید .

-         اگر آب از سوراخ تحتانی گلدان به آرامی خارج نگردد وبه سرعت خارج شود دلیل انست که خاک گلدان جمع شده ویا اصطلاحا چروک بر داشته واز دیواره های گلدان جدا شده است در این حالت یا مقداری خاک برگ به داخل گلدان ریخته وبا انگشتان دست آن را با خاک قبلی کاملا مخلوط نمایید ویا به طور کلی آن را تعویض  نمایید.

-         جمع شدن آب در زیر گلدانی مضر بوده و بهتر است که قطعه آجری به منظور عدم دسترسی آب زیر گلدانی با گلدان قرار دهید.

 

علائم غرقاب شدن گیاه

-         زرد شدن برگهای تحتانی ودر برخی از گیاان برگهای فوقانی آنان لخت وشل  شده ودر موارد شدید برگها بی آنکه تغییر رنگ بدهند فرو می ریزند.

-         یک علامت دیگر اینست که برگهای تازه نوک ساقه پژمرده و برگهای قدیمی تر چون محکمترند تا چند روز از خود علائمی بروز نمی دهند اما پس از مدتی حا شیه آنها رنگ قهوه ای به خود می گیرند.

 

گیاهان از نظر مقدار آبی که نیاز دارند به سه گروه تقسیم می شوند:  

1-    گیاهانی که دوستدار ونیازمند آب زیادی می باشند مانند درانسیناها ، کردیلنیها، میکوس ها ، که خاک آنها بایستی نمناک نگه داشته شودولی نه آنقدر که حالت خیسی و چسبندگی به خود گرفته باشد.

2-    گیاهانی مانند دیفن باخیا، پیرومیاها ، آگلونماها که خاک آنها در فواصل آبیاری  بایستی دو نم بوده وخشکی معتدلی داشته باشد.

3-    گیاهانی نظیر برگ انجیر بهار ،سانسواریاها ،وبسیاری از سرخس ها که خاک آنها می بایستی رطوبت بسیار جزئی داشته باشد.

 

 

نکته: برای پی بردن به اصطلاحات ذکر شده  ( خشکی یا نمناکی ) بهترین طریقه اینست که یک الی دو بند انگشت را در داخل خاک گلدان فرو برده ، تری یا خشکی خاک را احساس و آن را اندازه گیری نموده .

ریشه گیاه هم نیاز به تنفس داشته چنانچه به طور مداوم  خاک آن خیس و چسبنده باشد وگیاه از این نظر محروم مانده و موجبات مرگ آن فراهم می گردد.

 

طبقه بندی آبیاری معروفترین گیاهان آپارتمانی

1-    دیفن باخیا: خاک این گیاهان در فاصله دو آبیاری بایستی خشکی معتدلی ذاشته باشد.

2-    پتوس سبز: خاک این گیاهان در فاصله دو آبیاری بایستی خشکی معتدلی داشته باشد.

3-    سانسوواریا: خاک این گیاهان در فاصله دو آبیاری بایستی خشکی معتدلی داشته باشد.

4-    برگ بیدی:‌خاک این گیاهان در فاصله دو آبیاری بایستی خشکی معتدلی داشته باشد.

5-    پتوس ابلق:‌همواره خاک آن بایستی به وضوح مرطوب باشد.

6-    حسن یوسف: خاک آن بایستی به وضوح مرطوب باشد. 

7-    گندمی: (کلرو فیتوم) خاک آن بایستی به وضوح مرطوب باشد.

8-    آگلونماها: خاک آن بایستی همواره مرطوب باشد.

9-    یوکا: در فصل تابستان خاک آن را مرطوب نگه دارید ودر سایر فصول از میزان آبیاری کم کنید.

 

درجه حرارت و رطوبت هوا

کمبود رطوبت محیط زیست گیاه ونیز کمبود  پتاسیم موجب سوختگی نوک وحاشیه ی برگها وایجاد لکه های قهوه ای رنگ در نقاط مختلف برگها می شود. ( قهوه ای شدن لبهی برگها از نشانه های مهم کمبود رطوبت محیط زیست گیاه می باشد. )

 

نکته: اگر می خواهید گیاهانتان از طراوت و شادابی خاصی بر خوردار باشند درجه ی حرارت محیط زیست آنها نباید از حدود 20درجه ی سانتیگراد کمتر باشد.

تغییر درجه حرارت نا گهانی محیط زیست گیاهان و نیز افراط در آبیاری باعث ریزش ناگهانی برگهای تحتانی آنها می گردد. 

 

 

 

چگونه رطوبت هوای اطراف گیاهانمان را در داخل آپارتمانمان بالا ببریم

 

1-    با اسیدی نمودن آب ولرم به صورت هاله در گرمترین ساعات  روز های تابستان و قرار دادن ظرف آب ویا کتری روی بخاری ویا قرار دادن حوله های مر طوب آغشته به اسانس اکالیپتوس بر روی پره های شو فاژ در فصل زمستان و یا استفاده از دستگاه بخور تا حد زیادی می توان ر طوبت محیط آنان را بالا برد.

 نکته: قطرات آب اسیدی شده بیش از حد روی برگها ودرنتیجه جمع شدن اب در انتها ی رصبرگ به ساقه در گیاها نی نظیر پو کا، دیفن باخیا ، لیندا برای آنان مضر بوده وبتریج باعث ایجاد  لکه های قهوه ای در سطح برگ گیاه و پوسیدگی دمبرگ می گردد.

برای دفع آبهای اضافی روی برگها گیاه را به صورت آرام تکان دهید تا آبهای اضافی آنها فرو ریزد. 

2-    روش دیگر آنست که زیر گلدانی گیاه را قدری بزرگتر از قطر دایره ی دهانه ی گلدان و گودتر از زیر گلدانی های معمولی چیزی شبیه به لگن و ماهی تاوه که حدود 10 سانتیمتر عمق و عرض آن از چتر گیاه بزرگتر باشد.انتخاب کرده و کف آن را مملو از شن درشت یا پوکه معدنی نموده و روی شنها آب بریزید به طوری که  آب با ته گلدان  تماس  نداشته باشد تا باعث پوسیدگی ریشه ها گردد حال گلدان را بر روی شنها قرار دهید ، تبخیر آب ذرون شنها باعث بالا رفتن میزان رطوبت در اطراف گیاه می گردد.

3-    گلدانها را دور هم جمع کنید چون برگها به طور دائم از خود بخار آب پس می دهند این رطوبت در محدوده گلدانها جمع ورطوبت محیط را بالا می برد .

4-    یک گلدان بزرگتر انتخاب کرده کفش شن بریزید سپس گلدان گیاه دار را داخل این گلدان قرار دهید ، فضای اطراف را خزه بگذارید و سپس روی خزه ها آب بریزید تا رطوبتش به گیاه برسد. 

 

کود یاری گیاه

 

1-    به هیچ وجه مخلوط کود را قوی تر نسازید بلکه نصف مقدار توصیه شده را استفاده کنید و مدت آن را کوتاه نمایید.

2-    بهترین کودها آنهایی هستند که نسبت نیتروژن ،فسفر ، وپتاسیم در آنها به تر تیب 1-2-1- باشد.

 

چگونه در می یابیم که گیاه ما کمبود مواد غذایی دارد یا نه ؟

به برگهای آن به دقت نگاه کنید چنانچه سبزینه ی برگهای تحتانی گیاه کمرنگ تر شده وبه اصطلاح رنگ آنان سبز روشن گشته بیانگر آنست که در دادن کود به آن اهمال شده است. 

 

روش خارج کردن املاح اضافی از خاک

چنانچه پس از مدتی کود دادن در سطح خاک گلدان شوره مشاهده شود گلدان را درون تشتی پر از آب به مدت بیست دقیقه قرار داده به طوری که آب در روی سطح خاک گلدان قرار گیرد غل غل کردن آب از داخل خاک گلدان علامت خروج املاح اضافی داخل گلدان می باشد شوره های ظا هر شده در روی گلدان را با برس سیمی تمییز نمایید. 

خاک مناسب برای گلدان آپارتمان

 

1-    خاک برگ پوسیده الک کرده ( ترجیحا جنگلی) یا پیت موس .

پیت موس: ترکیبی است از برگها  وریشه های درختان که سالیان سال در قعر جنگلها و مردابها  انباشته شده اند پس از جمع آوری آن را ضد عفونی و بسته بندی نموده وبه فروش می رسانند.  

2-    خاک با غچه مر غوب که حاوی میزان متعادلی از خاک رس ، لای و ماسه بوده و رطوبت و مواد غذایی خود را از دست نداده باشد. 

3-    ماسه ی شکسته ی شسته شده برای زهکشی 

4-    شاخه های نازک سوزنی برگها

5-    تفاله چای

6-    کود حیوانی پوسیده

7-    پودر قارچ کش

8-    پودر استخوان

9-    زغال   10- پوست برنج         11- کود شیمیایی        

دو پیمانه خاک برگ مرغوب یا پیت موس 5/0 پیمانه خاک باغچه 1- پیمانه ماسه ی شکسته شده ، مقداری پودر استخوان وسبوس برنج 2- قاشق چایخوری کود شیمیایی 1- پیمانه کود حیوانی پوسیده شده 1- قاشق مربا خوری پودر قارچ کش  .

 

گیاهانی که در خاکی با ترکیبات فوق کاشته شوند حد اقل تا شش ماه نیازی به کود ندارند. 

منبع:کدبانو

                                

/ 1 نظر / 14 بازدید
مازیار

سعی کنید چیزی را به دل نگیرید؛آنچه که آدمها درباره شما می گویند.. بازتابی از خودشان است نه شما..