کنارم هستی و اما دلــم تنگ میشـــه هــــــــــــر لحظـــه

خودت می دونی عادت نیست،فقط دوست داشتن محضه

کنارم هستـــــــــی و بازم بـــــــهونه هامو می گیــــــــرم

میــــگم وای،چقــــدر ســـــــــــرده،میام دستاتو میگیرم

یه وقــــــت تنها نـــــــــــری جایی که از تنهایی می میرم

از اینجا تا دم در هــــــم بــــری دلشــــــــوره می گـــیرم

فقــــــــــــط تــــو فـــکر این عشقم تو فکر بودن با هـــم

محاله پیش مــــــــــن باشـــــــی برم سرگـــرم کاری شم

می دونم که یـــــه وقتایی دلـــــــــــــت میــگیره از کارم

روزایی که حواسم نیـــــــــــست بگم خیلی دوستت دارم

تو هم مثــــــــــل منــــــــــی انگار،از این دلتنگیها داری

تو هم از بس منو می خوایی یه جورایــی خودآزاری...

 

برای همسرم

 وای که چقدر منو همسری عاشق این آهنگ هستیم و حالا که ارش دورم از اینجا بهش تقدیمش می کنم(من مسافرت هستم)