سلام دوست جونا

نیکی خواهر زاده منه و در واقع اولین نوه ی خونواده ی ماست

هم لوسه هم دوست داشتنی و به نیما جون داداشش که 2-3ماه هست که دنیا اومده گاهی در اوج علاقه اش بهش حسادت می کنه.اینا عکسهای چند سال پیشه عکسهای جدیدش رو فعلا ندارم مخصوصا وقتی لباس مخصوص باله رو می پوشه خیلی ملوس میشه

اما اینم نیکی خانوم و ....

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

ادامه ی عکس ها در ادامه مطلب


عکسها و فتوشاپشون هنر مامان نیکی هست و لباسهای زمستونیش هم هنر هم مامانم و هم مامان نیکی که خواهر منه هستش .خونواده ی من اگه تعریف از خود نباشه همه هنر مندن حالا به جز من  که فقط یه خورده آشپزی و خیاطی بلدم

عاشق این عکسم

وقتی فضول میشه خیلی با مزه اس

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

 

الان خیلی ذوق زده شده که بره حساب این گل های بیچاره رو برسه

کلاهش رو مامانم بافته و لباساش هم هنر خواهرمه

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

منو این همه خوشبختی محاله

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

کلاهش هنر خواهرمه و لباسش هنر مامانم

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

لباسهای سفید هنر خواهرم و لباس قرمز و سفید هنر مامانم

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)

 

نیکی کوچولو(پاریس برلیان)