برای جلوگیری از شکستن مداد در هنگام تیز کردن آن,یک یا دو دقیقه پیش از تراشیدن,مداد را داخل فریزر بگذارید

مداد آراشی(پاریس برلیان)