اگر همیشه قیچی رو که کند می شد دور می نداختید,حالا این کار رو نکنید.

شما می تونید یک ورقه آلومینیوم یا یک ورقه سمباده رو چهار تا کنید و با قیچی شروع به بریدن اون کنید(12برش کافیه)با این روش همیشه قیچی های تیزی خواهید داشت.