قارچ ها رو از پلاستیک یا ظرف خریدشان درآورده و داخل سلفون بپیچید,بدین ترتیب برای مدت طولانی تری می توانید از آنها نگهداری کنید.اگر می خواهید از تغییر رنگ قارچ ها جلوگیری کنید کمی آب لیموترش روی آنها بریزید.