تمام حجم خیالم از تو لبریز است

خیالم کوچک نیست

تو بی نهایت عزیزی

 

همسرم

روزت مبارک