لواشک

مژه


میوه ای رو که دوس دارین رو بپزین

میتونید مخلوط میوه ها رو استفاده کنید

بعد از صافی رد کنید

کف یه سینی رو نایلون یا سلفون بکشید و کمی چرب کنید

مایه به دست اومده رو روی اون پخش کنید و یه لایه ی دیگه سلفون روش بکشید

بزارین جلوی آفتاب یا کنار بخاری تا خشک بشه

دوست داشتین کمی نمک بزنید قبل از اینکه روی سلفون بریزید

نوش جونتون