الان منتظرم خورشم جا بیفته گفتم حداقل یه کاری کنم تا زمان زودتر بگذره ...توی آرشیوم اینو انتخاب کردم....بیشتر برای ایده گرفتن گذاشتم و الا همه استادین ماشاا...

 

بورانی اسفناج

 

بورانی اسفناج

 

 


یه مقدار اسفناج رو بپزین و بکوبید...با یه مقدار ماست چکیده یا غلیظ مخلوط کنید و مقداری هم نمک در صورت تمایل اضافه کنید...اگه چند ساعت توی یخچال بمونه خوشرنگ و خوش طعم میشه... و نوش جان