فردا 9آبان تولدمهمژه

همسری رو تهدید کردم اگه یادش بره من میدونم و اوننیشخند

طفلی از اول هفته هر روز داره بهم میگه تولدت مبارک که یه وقت یادش نرهبغل

بنده ی خدا بسکه پر مشغله اس  گاهی تاریخ و مناسبتها رو فراموش می کنه متفکر

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

امروز 9 آبان:

 

پرسیدند تا کی دوستش خواهید داشت ....با تمام آرامش گفتم نمیدانم کی میمیرم(برای همسرم)

 

همسرم صبح رفت بیرون ماشینو از تعمییرگاه بیاره اس داده تولدت مبارک نفسمقلب

وقتی اومد با کیک تولد و کادو وارد شد