این ترشی رو مادر بزرگم درست کردن...می بینید چه با سلیقه برش داده شده...

الان دارم 2 تا خورش درست می کنم یکیش برا فردا شام و ناهار و یکیش راهی فریزر شه برای این هفته که خیلی کار دارم ...همسری خوابه منم توی تاریکی با یه لامپ کوچولو اینجا اومدم تجدید خاطره کنم با عکس ترشی  مادر بزرگممژهچشمک.... به قول پیوند جون دستاورد اون یه هفته سفرمه قلب

ترشی مخلوط

 

ترشی مخلوط