قورمه سبزی

و این عکسها که کیفیت ندارن ولی به هر حال من عاشقشم

قورمه سبزی

 

قورمه سبزی


وقتی رنگ قورمه سبزی تقریبا سیاهه خیلی حال می کنم

اصلا قورمه سبزی خوشمزه گیش به همون رنگه سیاهه

این هم به منوی تصویری اضافه شد!

چون همه بانوهای ایرانی توی پختن این غذا استادن من دیگه رسپیشو نزاشتم