لطفا به ادامه مطلب برید


من فقط همین اندازه که توی عکس هست درست کردم

با پوست کن پوست یه پرتقال بزرگ رو گرفتم و با قیچی آشپزخانه ریزش کردم

یه ربع تا بیست دقیقه جوشوندمش بعد آبکش کردم

نصف فنجون که حدودا 4-5ق غ می شد شکر رو با 1/5 فنجون آب مخلوط کردم و پوست پرتقال رو بهش اضافه کردم و گذاشتم روی حرارت خیلی کم تا قوام بیاد

وقتی خواستم از روی حرارت بردارم 1 ق م آبلیمو اضافه کردم و مخلوط کردم

 

 

بـــــــــــــــه همیـــــــــــــن سادگـــــــــی