مامانم اینا  فردای عروسی خواهرم 50-60تا مهمون داشتن که با تموم خستگی این سالادها رو من درست کردم.چون هم مهمونا زیاد بودن و هم ما خیلی خسته بودیم یه تزئین ساده و ابتدایی کردم.غذا هم جوجه و کوبیده بود با دوغ و ماست و ترشی و سالاد و دسر که فقط تونستم از سالاد عکس بگیرم ...با اون همه خستگیمون همون شب باز مهمونا دعوت شدن خونه ی خواهرم(مامان نیکی و نیما)دوباره عین کوزت رفتیم خونه ی مامان معصوم کوزتی که دیگه از اون مهمونی هیچ عکسی ندارم . آخر شب هم عین جنازه بود ریخت و قیافه مون... تا فردا ساعت 10هم خواب بودیم 

 

 

 

عکسها در ادامه مطلب